Dr. V และทีมผู้เชี่ยวชาญของเขาพยายามตอบคำถามของคุณทั้งหมดโดยเร็วที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันกรอบเวลาเฉพาะสำหรับคำตอบได้ โดยเฉลี่ย คำถามส่วนใหญ่จะได้รับการตอบกลับพร้อมคำแนะนำที่เหมาะสมภายในหนึ่งสัปดาห์หรือประมาณนั้น แต่สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีม

แม้ว่าคำตอบทั้งหมดของเราจะส่งตรงจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเรา แต่ควรใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการศึกษาและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ ข้อมูลที่ให้โดย DermSilk ไม่ควรใช้ในการวินิจฉัยทางการแพทย์และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำสำหรับการรักษาหรือการจัดการสภาพทางการแพทย์ เฉพาะแพทย์ประจำตัวของคุณเท่านั้นที่สามารถให้คำแนะนำประเภทนี้ได้ ดังนั้นข้อมูลที่คุณได้รับไม่ควรใช้แทนคำปรึกษาหรือการวินิจฉัยจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ปรึกษาแพทย์หากคุณเชื่อว่าคุณมีอาการป่วย

โดยการส่งคำถามของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่คำถามและคำตอบในช่องทางเครือข่าย DermSilk ใดๆ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดจะถูกละเว้นจากเอกสารที่เผยแพร่เหล่านี้